Хичээлийн талаар

Энгийн IELTS-ын сургалтад үндсэн 4 чадвар болох Listening, Reading, Speaking, Writing гэсэн чадваруудад суурьтай хүүхдүүд чадвараа ахиулах гэж сурдаг бол Pre-IELTS ангид эдгээр 4 чадварын суурийг маш сайн тавьж, хэрхэн зөв бүтэцтэй академик түвшинд эзэмшихийг заана. (600 орчим академик үг сурна). Мөн Эссэг хэрхэн академик түвшинд бичихийг анхан шатнаас нь гүнзгий түвшинд хүртэл суралцах болно. 

Listening – 5 хичээл 

Reading – 5 хичээл 

Speaking - 7 хичээл

Writing – 7 хичээл

Хөтөлбөрт ашиглагдах ном, материал: Cambridge IELTS, Barron’s IELTS

 Жич: Pre-IELTS ийн ангид ерөнхий англи хэл буюу дүрмийн англи хэлний хичээл огт заадаггүй. Тэгэхээр дүрэм мэддэг болон дундаас дээш англи хэлний түвшинтэй хүмүүс суухад тохиромжтой.

Та түвшин тогтоох шалгалт өгч, Pre-IELTS хөтөлбөрт хамрагдахад тохиромжтой эсэхээ шалгуулаарай.

Avatar

Зоригоогийн Булган

МУИС, Шанхайн Боловсролын Их сургуулийн Магистрант