Хичээлийн талаар

Сургалтанд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхийг зорьж байгаа суралцагчид хамрагдана.

Сургалтын агуулга: 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөр, бүрэн дунд боловсролын агуулгын бататгал хөтөлбөр, ЭЕШ-ын даалгавартай ажиллах аргачлал, ГҮҮДСКҮҮЛ эрчимжүүлсэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөтөлбөр зэргийг багтаана.

Avatar

Эрдэнэдоржийн Булган-Эрдэнэ

МУБИС, Удирдлагын академи, Тэргүүлэх зэрэгтэй
  • Ажлын туршлага: 10-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Улсын олимпиадын алт-1, мөнгө-1, хүрэл-2 медальтай
  • Шавийн амжилт: Улсын олимпиадын мөнгө-1, хүрэл-2 медальтай