Хичээлийн талаар

1. Зорилго, зорилт
  • Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт буюу JLPT N4 түвшинд бэлдэх сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу явуулна. 

2. Сургалтын арга хэлбэр
  • Сургалт өдөрт 60 минутаар 2 цаг, долоо хоногт 3 удаа онлайнаар хичээллэнэ. Түвшин тус бүрээр дүрэм, үгсийн сан, ханз, унших, сонсох хичээл тогтсон хуваарийн дагуу орно. 

3. Үнэлгээ
  • Ирц 10%, идэвх 20%, бие даалтын ажил 20% гэж үнэлэх бөгөөд явцын шалгалт буюу тест 20%, эцсийн шалгалт 30% гэж дүгнэнэ. 

4. Ашиглах сурах бичиг
  • 新完全マスター 文法N4
  • スピードマスターN4読解
  • にほんごチャレンジーN4ことば
  • スピードマスターN4聴解
  • 新完全マスター漢字