Хичээлийн талаар

6-11 анги Математик
Математикийн сургалтад хамрагдахдаа:
  1. Хэрвээ Та 6-8 дугаар ангид суралцдаг бол ДУНД АНГИ, харин 9-11 дүгээр ангид сурдаг бол АХЛАХ АНГИ гэсэн сонголтыг хийнэ. 
  2. “Түвшин тогтоох шалгалт”-ыг худалдаж авна. 
  3. Худалдаж авснаар Танд “Сурагчийн булан” цэс нэмэгдэх ба 30 минутын дотор уг цэсэнд “түвшин тогтоох шалгалт” идэвхжиж орно. Энэ үед шалгалтаа өгөх эрх нээгдэнэ. 30 минутаас илүү удаан хугацаанд идэвхжээгүй бол Та манай фб-пэйжийн чат болон 72110808 дугаарын утсаар хандаж болно. 
  4. Түвшин тогтоох шалгалтаа өөрийн боломжтой цагтаа өгнө. Үргэлжлэх хугацаатайг анхаараарай.
  5. Хариуг үндэслэн Танд аль ангид суралцах боломжтой тухай мэдээллийг @goodschool -ээс таны бүртгэлтэй утсаар холбогдон хүргэнэ.
  6. Та санал болгосон ангийн хичээлийг сонгосноор сургалтанд суух эрх үүснэ. 

САНАМЖ*
Нэг шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 40 минут байна. Та ямар шалгалтыг заавал өгөхийг дараах хүснэгтээс харна уу!? Шалгалтыг бүгдийг нь өгөх боломжтой, нээлттэй.

Одоо суралцаж байгаа анги | Заавал өгөх 
8 анги | ✒Дунд мат 1  | ✒Дунд мат 2 | ✒Дунд мат 3
7 анги | ✒Дунд мат 1  | ✒Дунд мат 2 | 
6 анги | ✒Дунд мат 1  |       | 

11 анги | ✒Ахлах мат 1  | ✒Ахлах мат 2 | ✒Ахлах мат 3
10 анги | ✒Ахлах мат 1  | ✒Ахлах мат 2 | 
9 анги   | ✒Ахлах мат 1  |    |