Хичээлийн талаар

Сургалтанд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхийг зорьж байгаа суралцагчид хамрагдана.

Сургалтын агуулга: 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөр, бүрэн дунд боловсролын агуулгын бататгал хөтөлбөр, ЭЕШ-ын даалгавартай ажиллах аргачлал, ГҮҮДСКҮҮЛ эрчимжүүлсэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөтөлбөр зэргийг багтаана.

Avatar

Зоригоогийн Булган

МУИС, Шанхайн Боловсролын Их сургуулийн Магистрант
  • Ажлын туршлага: 8-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Сүхбаатар дүүргийн болон Нийслэлийн заах ур чадварын уралдааны аварга, алтан медальтай
  • Шавийн амжилт: Олон улсын Англи хэлний олимпиадын алт-2, мөнгө-3, хүрэл-6 медальтай. Нийслэлийн олимпиадын алт-2, мөнгө-2 медальтай