Хичээлийн талаар

📖Энгийн IELTS-ын сургалтад Listening, Reading, Speaking, Writing гэсэн үндсэн 4 чадваруудад суурьтай хүүхдүүд чадвараа ахиулах гэж суралцахад тохиромжтой байдаг бол Pre-IELTS ангид эдгээр 4 чадварын суурийг маш сайн тавьж, хэрхэн зөв бүтэцтэй академик түвшинд англи хэлийг эзэмшихийг заана. (600 орчим академик үг сурна). Мөн Эсээг академик түвшинд бичих чадварыг анхан шатнаас нь гүнзгий түвшинд хүртэл эзэмших болно.

Listening – 5 хичээл

Reading   – 5 хичээл

Speaking  - 7 хичээл

Writing   – 7 хичээл

Хөтөлбөрт ашиглагдах ном, материал: Cambridge IELTS, Barron’s IELTS

Хичээлд ашиглагдсан материал сурах бичгийг Google Classroom-д байршуулан, хичээл дууссанаас хойш бие даан суралцах боломжтой. www.goodschool.mn-д хичээл бүрийн бичлэг хадгалагдан үлддэг. Учир та хүссэн цагтаа нөхөн үзэх боломжтой. Хичээлийн бус цагаар багштайгаа онлайнаар холбогдон асуулт асууж болдог. Сургалтын хугацаанд 4 удаа IELTS-ын жишиг шалгалт авч дүн дээр анализ хийн, тулж ажиллана.

 Жич: Pre-IELTS ийн ангид ерөнхий англи хэл буюу дүрмийн англи хэлний хичээл голчлон заадаггүй. Тийм учраас дүрэм мэддэг болон дундаас дээш англи хэлний түвшинтэй хүмүүс суухад тохиромжтой.

Та түвшин тогтоох шалгалт өгч, Pre-IELTS хөтөлбөрт хамрагдахад тохиромжтой эсэхээ шалгуулаарай.

Avatar

Зоригоогийн Булган

МУИС, Шанхайн Боловсролын Их сургуулийн Магистрант