Хичээлийн талаар

12/04нд SAT өгөхөөр бэлдэж буй сурагчиддаа зориулсан уг сургалт нь 2 сарын хугацаанд 8 жишиг тест дээр ажиллаж нийт 56н академик цаг хичээллэх бөгөөд Англи хэл 16 цаг, Математик 16 цаг, мөн жишиг тестийн алдаагаа засаж суралцах хичээл 24 цаг орох болно. Энэ нь SAT шалгалт зөвхөн Англи хэл болон Математикийн мэдлэг шалгах биш, давхар уг шалгалтанд хэр бэлдэж танил болсонг шалгадагт зориулж өндөр оноо авах бэлтгэл юм.

Бүх хичээл онлайнаар учраас та сургалтын төв явж цаг алдах шаардлагагүй, мөн хоцорсон хичээлээ нөхөж үзэх боломжтой. Харин жишиг тест маань гэрээр болон биеэр өгөх сонголттой байгаа. 

Avatar

Хасгэрэлийн Цэрэнчимэг

SAT Mathematics