Хичээлийн талаар

“Физик ЭЕШ 2021”-д бэлтгэх Видео хичээлийн цогц хөтөлбөр

Уг хөтөлбөр нь 2021 оны ЭЕШ-д зориулан Физикийн хичээлээр тусгайлан боловсруулсан, ЭЕШ-ын агуулгыг бүрэн багтааасан хөтөлбөр юм. Дараах бүрдэл хэсгүүдтэй:

  • 40-н цагийн видео хичээл буюу 20н удаагийн 2 цагийн хичээлүүдээс бүрдсэн, нийт 1800 минутын “Шилдэг багш”-ийн заасан хичээлийн видео бичлэгүүд,
  • 3 н удаагийн ЭЕШ-ийн жишиг сорил,
  • 40-н Хичээлийн сэдэв тус бүрээр багшийн боловсруулсан “Сургалтын материал” буюу хичээл бүртэй холбоотой судлах материал, “Дасгал ажил” буюу тухайн хичээлийн богино тест, сорилууд, “Даалгавар” буюу тухайн сэдвээр мэдлэгээ бататгах дасгал гэсэн нэмэлт хичээлийн материалуудтай.

Эдгээр бүрдэл хэсгүүд нь бие даан хичээллэж хичээлийн агуулгыг бүрэн эзэмшин, өөрийн ойлгоогүйг хүссэн үедээ дахин давтан үзэх, сэдэв бүрийн дараа тухайн сэдвийн нэмэлт материалуудтай ажиллаж мэдлэгээ бататгах, ЭЕШ-ийн жишиг сорилуудыг өгөх зэргээр ЭЕШ-д амжилттай үнэлэгдэх боломжийг сурагчид нээж өгөх болно.

  • Ажлын туршлага: 11-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Улсын олимпиадын алт-1, мөнгө-4, хүрэл-2 медальтай
  • Шавийн амжилт: Улсын олимпиадын алт-2, мөнгө-5, хүрэл-3 медальтай
ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр
  • Бэлтгэсэн сурагчийн тоо: 50
  • 800 оноо авсан сурагчийн тоо: 2
  • 700-с дээш оноо авсан сурагчийн тоо: 10
  • Ерөнхий дундаж хэмжээст оноо: 670

Хичээлийн агуулга