Хичээлийн талаар

Сургалтанд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхийг зорьж байгаа суралцагчид хамрагдана. 

Сургалтын агуулга: 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөр, бүрэн дунд боловсролын агуулгын бататгал хөтөлбөр, ЭЕШ-ын даалгавартай ажиллах аргачлал, ГҮҮДСКҮҮЛ эрчимжүүлсэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөтөлбөр зэргийг багтаана.

Avatar

Намсрайн Цогжаргал

МУИС, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Магистрант
  • Ажлын туршлага: 9-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Дүүргийн олимпиадын мөнгө-2 хүрэл-3 медальтай
  • Шавийн амжилт: Нийслэлийн олимпиадын мөнгө-1, хүрэл-1 медальтай