Сорилын талаар

2021 оны ЭЕШ-ийн блюпринтын дагуу туршлагатай, шилдэг багш нарын шинээр боловсруулсан жишиг даалгаврыг гүйцэтгэхдээ шалгалт өгч байгаа орчинг өөртөө бүрдүүлж, балын харандаа, баллуур, зэргийг бэлтгээрэй. Онлайн шалгалтын цагийг өгөгдсөн цагаас 10 минутаар бага байхаар тохируулсан болохыг анхаарна уу. Учир нь Танд шалгалтын хариултын хуудас болон бусад таамаглаагүй нөхцөл байдал үүсэхийг тооцож ОНЛАЙН шалгалтын хугацааг тохируулсан болно. Удахгүй өгөх ЭЕШалгалтанд тань дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.