Хичээлийн талаар

Манай goodschool.mn платформ болон Шилдэг багш нарыг маань сонгон бидэнд хандаж буй Та бүхэндээ талархлаа. Эхний хичээлүүдээ бид Танилцуулах Нээлттэй Хичээл болгон зарлаж байна. Сурагч Та өөрийн гүүгл хаягаар вэб хуудсандаа бүртгэлээ үүсгэн уг хичээлд ҮНЭГҮЙ хамрагдаарай!

  • Ажлын туршлага: 9-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Дүүргийн олимпиадын мөнгө-2 хүрэл-3 медальтай
  • Шавийн амжилт: Нийслэлийн олимпиадын мөнгө-1, хүрэл-1 медальтай
ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр
  • Бэлтгэсэн сурагчийн тоо: 127
  • 800 оноо авсан сурагчийн тоо: 4
  • 700-с дээш оноо авсан сурагчийн тоо: 47
  • Ерөнхий дундаж хэмжээст оноо: 665

Хичээлийн агуулга