Хичээлийн талаар

🏆 6 дээш насны хүүхдүүдэд шатрын анхан шатны сургалт зарлаж байна. Сургалт онлайнаар явагдах бөгөөд нэг ангид 8 хүртэлх хүүхэд хичээллэнэ