Хичээлийн талаар

“Дэкирү нихонго” анхан дунд шатны сурах бичиг ашиглан, N4 түвшиний хичээл заана. Сургалт 7 хоногт 2 удаа, нэг удаа 60 минутаар 2 цаг орно. 

Гол сурах бичиг: 『できる日本語 初中級』

Нэмэлт сурах бичиг: 『できる日本語 わたしの文法ノート』

    『できる日本語 わたしのことばノート』

    『漢字たまご 初中級』

Тараах материал:

・『できる日本語 初中級』コピーテキスト

・『できる日本語 わたしの文法ノート』コピーテキスト

・『できる日本語 わたしのことばノート』コピーテキスト

・『漢字たまご 初中級』コピーテキスト

Үнэлгээ:

1.    Ирц 
2.    Идэвх 
3.    Бие даалт, гэрийн даалгавар
4.    Явцын шалгалт, улирлын эцсийн шалгалт
5.    Өөрийгөө үнэлэх (Хичээл тус бүрийн өөрийгөө үнэлэх хүснэгтийг бөглөнө.) Хүснэгт-1

Сертификат олгох нөхцөл

1.    Ирц 75 хувиас дээш
2.    Улирлын шалгалт
-       70-79 хүртэл: 可
-       80-89 хүртэл: 良
-       90-100 хүртэл: 優

Анхан дунд шатны сургалтаар суулгах чадвар

1.    Өөртөө итгэлтэй ярьдаг болох
2.    Япон хэлээр илтгэл тавьж чаддаг болох

Ярих/ Дуудлага

1.    Япон хүний ярих энгийн япон хэлний дуудлага, акцентийг ойлгодог болох  

Харилцан яриа

“Дэкирү нихонго” анхан дунд шатны сурах бичгийн “Дэкирү” хэсгийг ашиглана.

Сонсох

1.    Багшийн яриа, ангид хэрэглэгдэх үг зэргийг ойлгодог болох
2.    Энгийн хурдаар ярих яриа, CD-ний агуулгыг ойлгодог болох 

Унших

1.    300-400 үсэгтэй хялбар өгүүллэг уншиж, утгыг ойлгодог болох

Бичих

1.    Сурах бичгийн ханз үсгийг хараад, утгыг ойлгох, түүнээс 230 гаруй ханз үсэг бичиж, чаддаг болох
2.    “Дэкирү нихонго” анхан дунд шатны сурах бичгийн 「話読聞書」-г ашиглана.

Хуваарь: Бямба: 14:00-16:00 (танхим)
               Лхагва: 18:00-20:00 (онлайн)
Төлбөр: 150,000 ₮/ 1 сар ( Өмнө сурч байсан суралцагчид:120,000₮/ 1 сар)
Багш: Хишгээ