Хичээлийн талаар

Япон хэлний анхан шатны суурьгүй хүмүүст хирагана, катакана үсгээс эхлэн заах ба өөрийгөө танилцуулах, ресторан зоогийн газарт  хоол захиалах, худалдаа хийх, найз нөхдөө урих зэрэг хялбар харилцан яриа, өдөр тутам хэрэглэх үг хэллэгийг суралцана. Сургалт 7 хоногт 3 удаа, нэг удаа 60 минутаар 2 цаг орно. 

Гол сурах бичиг: 『できる日本語 初級』第1課~第7課

Нэмэлт сурах бичиг: 

    『できる日本語 わたしの文法ノート』

    『できる日本語 わたしのことばノート』

    『漢字たまご 初級』

Тараах материал:

・『できる日本語 初級』コピーテキスト

・『できる日本語 わたしの文法ノート』コピーテキスト

・『できる日本語 わたしのことばノート』コピーテキスト

・『漢字たまご 初級』コピーテキスト