Google хаяг нээх бол дараах холбоос дээр дарна уу (Google хаяг нээх)

Нэгдүгээр алхам:

Өөрийн нэр (First name):  Энэ хэсэгт өөрийн нэрийг бичнэ.

Овог (Last name):  Энэ хэсэгт өөрийн эцэг/эх/-ийн нэрийг бичнэ.

Хэрэглэгчийн нэр (Username): Хэрэглэгчийн нэрийг сонгогдоoгүй, цор ганц байдлаар сонгох ёстой байдаг. Таны цаашид нэвтрэхдээ ашиглах нэр юм.

Нууц үг (Password): Та Gmail-д нууц үгээ ашиглан нэвтрэх тул санахад амархан байх хэрэгтэй. Үсэг, тоо, тэмдэгт хосолсон 8 эсвэл түүнээс дээш тэмдэгт ашиглах.

Баталгаажуулах (Confirm):  Та “password” хэсэгт бичсэн нууц үгээ дахин оруулна.

Нууц үгийг харуулах (Show password):  Энд дарж та “password” хэсэгт бичсэн нууц үгээ харах боломжтой.

Хоёрдугаар алхам:

Утасны дугаар (Phone number), сэргээх имэйл хаяг (Recovery email address)-ийг сонголтоор оруулах боломжтой. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд сэргээх учир оруулахыг зөвлөж байна.

Таны төрсөн огноо (Your birthday): Өөрийн төрсөн Жил (Year), сар (Month), өдөр (Day)-өө оруулах

Хүйс (Gender): Өөрийн хүйсийг сонгож оруулна.

Гуравдугаар алхам:

Гэрээтэй уншиж танилцаад 'Би зөвшөөрч байна.'(I agree) товчийг дарснаар таны хаяг амжилттай нээгдэнэ.